Beräkning av BMI

BMI beräknas med hjälp av en enkel formel.

Beräkning av BMI

BMI utvärderar vikten i förhållande till längden och slutresultatet är ett tal som beskriver viktens förhållande till längden i kvadrat (kg/m2).

Traditionellt BMI

BMI räknas genom att dela vikten (kg) med längden i kvadrat (kg/m2). BMI är den mest använda och användbara viktbaserade mätaren av fetma och smalhet.

Ett enkelt sätt att beräkna det traditionella BMI är att dela vikten två gånger med längden. Till exempel 77 kg / 1,77 m / 1,77 m är cirka 24,6.

Ett nytt sätt att räkna BMI

Sanningsenligheten av det traditionella BMI delar åsikter. Matematikern Nick Trefethen på Oxford univeristet har utvecklat en ny formel för att räkna ut BMI, som enligt honom bättre uppmärksammar förvrängningar som orsakas av längden.

I Trefenths formel är viktens koefficient kvadratroten av människans genomsnittliga längd 1,69 m. Potensen 2,5 förklarar han med att människor inte är tvådimensionella och därför ska inte vikten heller beräknas på ett sådant sätt.

Traditionell matematisk formel

`"BMI" = "Vikt[kg]" / ("Längd[m]"^2)`

Ny matematisk formel

`"Ny BMI" = "1,3 Vikt[kg]" / ("Längd[m]"^"2,5")`

Källor och mer information
  1. Nick Trefethen: BMI
  2. BMI: Does the Body Mass Index need fixing

Du kanske också är intresserad av