Area cirkel räknare

Använd cirkelns arearäknare för att beräkna antingen cirkelns area, diameter, omkrets eller radie.

Räknare för cirkel area

Cirkelns area

Längden på cirkelns omkrets (perimeter) `C` beräknas med formeln:

`C = 2pir`, där `r` är cirkelns radie.

Radien kan också anges med diametern så att `2r = d`:

`C=pid`

Arean `A` på området som blivit innanför cirkeln beräknas med formeln:

circle

`A=pir^2`, där `r` är cirkelns radie eller :

`A=pi/4d^2`, där `d` är cirkelns diameter

Om cirkelns diameter `d` och längden av omkretsen `C` är kända, kan arean räknas (utan `pi`) med formeln:

`A = Cd/4`


Information om cirkelns arearäknare

Använd cirkelns arearäknare för att beräkna antingen cirkelns area, diameter, omkrets eller radie.

Källor och mer information
  1. Wikipedia: cirkel