Räknare för cylinderns volym och area

Denna räknare gör det möjligt att beräkna volymen och arean på en cylinder då du känner till cylinderns höjd och basens area eller basens radie.

Räknare för cylinderns volym och area

Cylinderns volym och area

Volymen `V` på en rak cylinder räknas med formeln:

`V = Ah`, där `A` är arean på cylinderns bas och `h` cylinderns höjd.

om basens radie är känd:

`V = pir^2h`, där `r` är basens radie och `h` höjden.

cylinder
Källor och mer information
  1. Wikipedia: cylinder