Procenträkning / räkning av procenträkning / formler för procenträkning

Exempel på procenträkning. Hur mycket är 12,5 % av 3 135 kr? 3 135/100 x 12,5 = 391,875.

Exempel på procenträkning

Hur mycket är 12,5 % av 3 135 kr?
3135/100 x 12,5 = 391,875 kr

26 % av vilket tal är 377 kr?
100 x 377 / 26 = 1450 kr

Hur många procent är 64 av 840?
64 x 100 / 840 = 7,619...

Om en mobiltelefon köps för 320 kr och den säljs med en förlust på 25 %, hur mycket får du då du säljer mobilen?
320 - (25 x 320 / 100) = 240 kr

En mobiltelefon såldes med en förlust på 20 %. Hur mycket kostade den då köppriset var 90 kr.
90 - (20 x 90 / 100) = 72 kr

Lönerna sänktes med 9 %. Hur hög är lönen efter sänkningen? Lönen innan sänkningen var 25 kr per timme.
(100-9) / 100 * 25 = 22,75 kr

Hur många procent större är 500 kr än 400 kr?
(500 * 100 / 400) - 100 = 25 procent

Hur många procent mindre är 77 kr än 115 kr?
100 x (115-77) / 115 = 33,04... procent.

Du kanske också är intresserad av