Räknare för volymen och arean på en sfär

Använd denna räknare för att beräkna volymen och arean på en sfär genom att antingen använda sfärens radie, diameter eller omkrets.

Räknare för volymen och arean på en sfär

Volym och area på sfär

Sfärens area beräknas med formeln:

`A = 4pir^2`, där `r` är sfärens radie.

Sfärens volym ´V´ beräknas med formeln:

`V = (4pir^3)/3`

Om man känner till sfärens diameter `d` och längd `C`, kan dess area beräknas (utan `pi`) med formeln:

sphere

`A=Cd`

och volymen med formeln:

`V = (Cd^2)/6`

Källor och mer information
  1. Wikipedia: sfär