Räknare för triangelns area, sida och vinkel

Använd denna räknare för att lösa okända vinklar, sidor och arean på en triangel genom att ange tre kända värden.

Räknare för triangelns area, sida och vinkel

triangle

Räknare för triangelns area, sida och vinkel

Använd denna räknare för att lösa okända vinklar, sidor och arean på en triangel genom att ange tre kända värden.

Sidornas längd måste stå i samma enhet. Du kan t.ex. inte direkt lösa en triangel där sidorna är 8 m, 90 cm och 2 000 mm. För att lösa en sådan triangel ska längden på sidorna omvandla anges i samma enhet.

Sidornas längd ska vara positiv och vinklarna större än 0° och mindre än 180°.

Då man känner till tre sidor (SSS), går det att forma en individuell lösning. En omöjlig lösning formas om den längsta sidan är längre än summan av de två andra sidorna.

Då man känner till två vinklar och en sida (VSV), kan en individuell lösning alltid formas när summan av de angivna vinklarna är mindre än 180°.

Då man känner till två sidor och vinkeln mellan dem (SVS), kan man alltid få en individuell lösning.

Då man känner till två sidor och vinkeln mitt emot den ena sidan (SSV), kan resultatet endera vara en omöjlig eller individuell lösning, eller två lösningar.

Källor och mer information
  1. Wikipedia: triangel
  2. Wikipedia: cosinussatsen
  3. Wikipedia: sinussatsen