Area-, hektar- och aromvandlare

Använd areaomvandlaren till att enkelt omvandla olika areaenheter. Till exempel 1 hektar är 100 ar.

Areaomvandlare

Omvandlingstabell: Areaomvandlare

Omvandlingstabellen visar hur mycket en kvadratmeter (m²) är i olika enheter.

Metersystem

VärdeEnhet
1E+28barn (b)
1000000kvadratmillimeter (mm²)
10000kvadratcentimeter (cm²)
100kvadratdecimeter (dm²)
1kvadratmeter (m²)
0,01area (a)
0,001decare
0,0001hektar (ha)
1E−06kvadratkilometer (km²)

Brittisk och amerikansk

VärdeEnhet
1549,90700558kvadrattum
10,7639104167kvadratfot (ft²)
1,1959900463kvadratyard (yd²)
0,198838781516perch (stång)
0,107639104167kvadrat
0,0395368651615kvadratrod
0,000988421629037rood (stång)
0,000247105381467acre
1,54440869996E−06homestead
3,86102158593E−07kvadratmil
1,07250601864E−08township

Föråldrad finsk

VärdeEnhet
2,834177918kvadrataln
0,011344299kannland
0,00649350649kappland
0,0004058441558lopsland
0,0002025726729tunnland

Som jämförelse

VärdeEnhet
0,005109616605tennisplan (2 spelare)
0,003833376906tennisplan (4 spelare)
0,0001360544218fotbollsplan
0,000625rai