Hastighetsomvandlare

Använd hastighetsomvandlaren till att enkelt omvandla flera olika hastighetsenheter.

Hastighetsomvandlare

Omvandlingstabell: Hastighetsomvandlare

Omvandlingstabellen visar hur mycket en kilometer per sekund (km/s) är i olika enheter.

Metersystem

Värde Enhet
1kilometer per timme (km/h)
0,277777777778meter per sekund (m/s)
0,000277777778kilometer per sekund (km/s)

Brittisk och amerikansk

Värde Enhet
0,911344415281fot per sekund
0,62137273665mil per timme (mph)

Sjöfart och luftfart

Värde Enhet
0,5399568knop

Annan

Värde Enhet
0,00080971659919mach (ljudhastigheten i luft)
9,26566931106E-10ljusets hastighet (c)