Hastighetsomvandlare

Använd hastighetsomvandlaren till att enkelt omvandla flera olika hastighetsenheter.

Hastighetsomvandlare

Omvandlingstabell: Hastighetsomvandlare

Omvandlingstabellen visar hur mycket en kilometer per timme (km/h) är i olika enheter.

Metersystem

VärdeEnhet
1kilometer per timme (km/h)
0,277777777778meter per sekund (m/s)
0,000277777778kilometer per sekund (km/s)

Brittisk och amerikansk

VärdeEnhet
0,911344415281fot per sekund
0,62137273665mil per timme (mph)

Sjöfart och luftfart

VärdeEnhet
0,5399568knop

Annan

VärdeEnhet
0,00080971659919mach (ljudhastigheten i luft)
9,26566931106E−10ljusets hastighet (c)