Längdomvandlare / distansomvandlare / tumomvandlare

Använd längdmätaren till att enkelt omvandla olika enheter av längd och distans. Till exempel 1 tum är 0,0254 meter.

Längdomvandlare

Omvandlingstabell: Längdomvandlare

Omvandlingstabellen visar hur mycket en meter (m) är i olika enheter.

Metersystem

VärdeEnhet
1000000000000pikometer (pm)
10000000000ångström
1000000000nanometer (nm)
1000000mikrometer (µm)
1000millimeter (mm)
100centimeter (cm)
10decimeter (dm)
1meter (m)
0,1dekameter (dam)
0,01hektometer (hm)
0,001kilometer (km)

Föråldrad finsk

VärdeEnhet
336,700337linje
6,756756757kvarter
1,683501684aln
1längdmeter
0,000937383verst
0,000133333333333poronkusema

Brittisk och amerikansk

VärdeEnhet
472,440870482linje
39,3700787402tum
9,84251968504tvärhand
4,9709695379link
3,28083989501fot (ft)
1,09361329834yard (yd)
0,198838781516rod (rd)
0,049709695379chain
0,0049709695379furlong
0,00062137mil
0,000207123730746league

Sjöfart och luftfart

VärdeEnhet
0,546806649169famn
0,00539956803456kabellängd
0,00455672207641kabel
0,000539956803456nautisk mil
0,000179985601152sea league

Astronomisk

VärdeEnhet
6,68458712267E−12astronomisk enhet (AE)
1,05702099772E−16ljusår
3,2407788499E−17parsec (pc)
7,67593433392E−27redshift

Annan

VärdeEnhet
56692,5562674twip
3793,8109286pixel (px)
0,198838781516perch