Viktomvandlare / massaomvandlare

Använd viktomvandlaren till att enkelt omvandla flera olika vikt- och massaenheter

Viktomvandlare

Omvandlingstabell: Viktomvandlare

Omvandlingstabellen visar hur mycket en kilogram (kg) är i olika enheter.

Metersystem

Värde Enhet
6,02213665168E+26atommassenhet (u)
1E+15pikogram (pg)
1000000000000nanogram (ng)
1000000000mikrogram (µg)
1000000milligram (mg)
100000centigram (cg)
10000decigram (dg)
5000karat
1000gram (g)
100dekagram (dag)
10hektogram (hg)
9,80665204822newton, på jorden (N)
1kilogram (kg)
0,01centner
0,00980665204822kilonewton, på jorden (kN)
0,001ton (t)
1E-06kiloton (kt)

Avoirdupois (amerikansk och brittisk)

Värde Enhet
15432,3583529gran (gr)
564,383453406drakma (dr)
35,2739658379uns (oz.)
2,20462247604pund (lb, lbs)
0,157473048881stone (st)
0,088184904874short quarter, USA (qtr)
0,0787365222089long quarter, UK (qtr)
0,0220462247604short hundredweight, US (cwt)
0,01968413266long hundredweight, UK (cwt)
0,00110231135953short ton, US (t)

Troy

Värde Enhet
7407533,60983doite
308647,21469mite
15432,3583529gran (gr)
4878,04878049karat
643,014865218pennyweight
32,1507432609uns (ozt)
2,67922903577pund (lb, lbs)

Apoteksvikt

Värde Enhet
15432,3583529gran (gr)
771,618036726skrupel
257,205946087drakma (dr)
32,1507432609uns (oz.)
2,67922903577pund (lb, lbs)

Annan

Värde Enhet
45946380,57planckmassa
1,674004385E-25jordmassa
5,0273993E-31solmassa