Volymomvandlare

Använd volymomvandlaren till att enkelt omvandla flera olika volymenheter. Matlagningsmått innegår.

Volymomvandlare

Omvandlingstabell: Volymomvandlare

Omvandlingstabellen visar hur mycket en liter (l) är i olika enheter.

Metersystem

Värde Enhet
1000000kubikmillimeter (mm³)
1000000mikroliter (µl)
1000milliliter (ml)
1000kubikcentimeter (cm³)
100centiliter (cl)
10deciliter (dl)
1liter (l)
1kubikdecimeter (dm³)
0,1dekaliter (dal)
0,01hektoliter (hl)
0,001kubikmeter (m³)
1E-12kubikkilometer (km³)

Matlagning

Värde Enhet
1000kryddmått (krm)
200tesked (tsk)
66,6666666667matsked (msk)
4,226754kopp

USA mått på vätskor

Värde Enhet
16230,7308763minim
270,512195907dram
33,8140222016uns (oz.)
8,45350697964gill
2,11337629827pint (pt.)
1,05668814914quart (qt.)
0,264172037284gallon (gal)
0,00628981096539barrel

USA mått på torra varor

Värde Enhet
7,26466481563gill
1,81616587406pint (pt.)
0,908082937031quart (qt.)
0,227020734258gallon (gal)
0,113510367129peck (pk)
0,0283775933928bushel (bu)
0,00864849barrel

Brittisk

Värde Enhet
35,1950085031fluid ounce (oz.)
1,75975042516pint (pt.)
0,879875057742quart (qt.)
0,219969248299gallon (gal)
0,109984394314peck (pk)
0,0274961031148bushel (bu)
0,006110602barrel
0,00142685512569perch

Enheter som avletts från brittiska och amerikanska längdenheter

Värde Enhet
61,0237589903kubiktum
0,42372board foot (FBM)
0,0353146624713kubikfot (ft³)
0,00130795054744kubikyard (yd³)
0,00042372thousand board-feet (MFBM)