Dröjsmålsränta räknare

Använd dröjsmålsränteräknaren för att beräkna räntan på en räkning som t.ex. betalas en vecka för sent.

Dröjsmålsränteräknare

%

Dröjsmålsräntan är då betalningen är sen dagar.

Användning av dröjsmålsränteräknaren

Lägg in ett datum i dröjsmålsränteräknaren (t.ex. räkningens förfallodag) då beräkningen börjar och datumet då räkningen kommer att betalas.

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsräntan är en ränta som den skuldsatta måste betala då betalningen fördröjs och inte betalas inom den överenskomna tiden. I nuläget är dröjsmålsräntan 7 procentenheter högre än den referensränta som Europeiska centralbanken fastställer varje halvår (lagen 340/2002).

Dröjsmålsräntan börjar dagen efter förfallodagen för sådana betalningar som har en given förfallodag. Om ingen bindande förfallodag fastställts börjar betalningen av räntan 30 dagar efter den dagen räkningen skickats eller summan fordras.

Källor och mer information
  1. Wikipedia: Dröjsmålsränta_i_Sverige
  2. Wikipedia: annual percentage rate

Du kanske också är intresserad av