Lånekalkyl / Låneräknare / bostadslånsräknare

Använd låneräknaren för att få reda på hur räntan påverkar ditt lån och vilka lånets totala kostnader är.

Lånekalkyl

kr
år
%
%
kr

Månadsrat

Egentlig årsränta
Antal betalningsrater betalningsrater (mån.)
Beräknad helhetskostnad
Ränteandel
Förvaltningsavgifternas andel
Regleringsprovisionens andel

Användning av låneräknaren

Använd låneräknaren för att enkelt planera ett lån som passar dig genom att använda olika alternativ. Med hjälp av låneräknaren får du reda på hur amorteringen fördelar sig på hela betalningsperioden, långt in i framtiden.

Mata in hur mycket lån du behöver, den genomsnittliga räntan och lånetiden så visar räknaren månadsraten. Om du vill veta hur stort lån man får med en viss månadsrat ska du mata in månadsraten, lånetiden och räntan i räknaren. Prova t.ex. hurdant lån du skulle få med din nuvarande hyra. Du kan också beräkna lånetidens längd med en viss månadsrat och lånets summa.

Prova hur en höjning av räntan skulle påverka din månatsrat eller längden av lånetiden.

Du kanske också är intresserad av